Sosyal medya;  pazarlama ve sosyal mecralarda kullanılan reklamlar, son zamanlarda en hızlı gelişen dijital pazarlama kanalı olup marka bilinirliği yaratma, müşteri edinim ve etkileşiminde ana rolün sahibidir. Sosyal medya üzerinde yapılacak pazarlama, başarılı bir içerik pazarlaması yapabilmeyi desteklerken arama motoru optimizasyonu için de kritik önem taşımaktadır. Tüm dijital pazarlama faaliyetlerinde olduğu gibi sosyal medya pazarlaması, arama motoru ve içerik pazarlama stratejileri ile beraber oluşturulmalıdır. Birbirlerinden bağımsız olarak kurgulanan dijital pazarlama stratejileri, tahmin edilen verimlilik hedeflerinde beklentilerin altında kalabilirler.
Tüketicilerin sosyal medya pazarlama faaliyetlerine gösterdiği ilginin şüphesiz en önemli nedenlerinden biri, işletme ya da marka ile etkileşimde bulunabilme olanağının olmasıdır. Öte yandan, sosyal medya pazarlamasının sunduğu ortam, diğer pazarlama biçimlerine kıyasla önemli ölçüde saydamlık ve karşılıklı iletişim olanağı içerir. İşletme veya marka ile diyalog kurmaya imkan tanıyan sosyal medya pazarlaması, sağladığı iki yönlü iletişim ortamıyla tüketicilere soru sorma, şikayet bildirme ve olumlu geri bildirimde bulunma gibi başka pazarlama biçimlerinin elvermediği pek çok olanak sunar. Markalar bakımından ise, bu doğrudan iletişim biçimi; tüketicilere, fikirlerinin dinlendiğini ve önemsendiğini hissettirme fırsatı yaratır.
Sosyal Medya ve İçerik Yönetimi
Markanızın sosyal medya kanalları üzerinden hedef kitleyle anlık iletişim kurmasını sağlarız. Yaratıcı içerikler ile markanızın bilinirliğini artırır, moderasyon ile etkileşim yaratırız.
Stratejik Planlama
Markayı rakiplerden ayrıştıracak konumlandırmayı, uzun vadede iletişimini oluşturacak stratejiyi belirleriz.